معنی و ترجمه کلمه rotational به فارسی rotational یعنی چه

rotational


)rotation(چرخش ،دوران ،گردش بدور،چرخشى ،دورانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها