معنی و ترجمه کلمه roughcast به فارسی roughcast یعنی چه

roughcast


اندوده به شن و اهک ،گل مالى شده ،اجمالا درست کردن ،ناقص ،ناتمام ،اندود شن و اهک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها