معنی و ترجمه کلمه roughness به فارسی roughness یعنی چه

roughness


خامى ،زبرى ،خشونت ،تندى ،ناهموارى ،تلاطم
علوم مهندسى : زبرى
عمران : زبرى
روانشناسى : زبرى
علوم هوايى : زبرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها