معنی و ترجمه کلمه roughrider به فارسی roughrider یعنی چه

roughrider


سوار کار ماهر اسبهاى چموش و وحشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها