معنی و ترجمه کلمه round shouldered به فارسی round shouldered یعنی چه

round shouldered


داراى شانه هاى جلو امده ،شانه گرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها