معنی و ترجمه کلمه round turn and two half hitches به فارسی round turn and two half hitches یعنی چه

round turn and two half hitches


علوم دريايى : گره بويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها