معنی و ترجمه کلمه route order به فارسی route order یعنی چه

route order


ترتيب حرکت در روى جاده ،حرکت به ستون راه
علوم نظامى : فرمان ستون راه رو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها