معنی و ترجمه کلمه rpbis (point-biserial correlation) به فارسی rpbis (point-biserial correlation) یعنی چه

rpbis (point-biserial correlation)


روانشناسى : همبستگى دو رشته اى نقطه اى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها