معنی و ترجمه کلمه rpbis (point-biserial correlation) به فارسی rpbis (point-biserial correlation) یعنی چه

rpbis (point-biserial correlation)


روانشناسى : همبستگى دو رشته اى نقطه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها