معنی و ترجمه کلمه rts به فارسی rts یعنی چه

rts


Request To Send
کامپيوتر : تقاضاى ارسال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها