معنی و ترجمه کلمه rubble concrete به فارسی rubble concrete یعنی چه

rubble concrete


معمارى : بتن قلوه سنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها