معنی و ترجمه کلمه rudder 1 به فارسی rudder 1 یعنی چه

rudder 1


علوم دريايى : سکان

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها