معنی و ترجمه کلمه rue raddy به فارسی rue raddy یعنی چه

rue raddy


تسمه يا طنابى که از روى شانه گذرانيده چيزى را با ان مى کشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها