معنی و ترجمه کلمه rule of reason به فارسی rule of reason یعنی چه

rule of reason


تفسير قانونى توام با سوء نيت
قانون ـ فقه : تفسير کردن قانون به طور غير عادلانه به منظور حفظ بعضى انحصارات غير قانونى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها