معنی و ترجمه کلمه rule-governed به فارسی rule-governed یعنی چه

rule-governed


روانشناسى : قاعده مند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها