معنی و ترجمه کلمه rule به فارسی rule یعنی چه

rule


سلطه ،نظامات حکمرانى يا حکومت کردن ،قاعده ،دستور،بربست ،قانون ،فرمانروايى ،حکومت کردن ،اداره کردن ،حکم کردن ،گونيا،خط کش
علوم مهندسى : خط کش
کامپيوتر : نشان راه
عمران : خط کش
معمارى : گونيا
قانون ـ فقه : قاعده ،فرمانروايى
روانشناسى : قاعده
بازرگانى : قاعده
علوم نظامى : حکومت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها