معنی و ترجمه کلمه ruled based deduction به فارسی ruled based deduction یعنی چه

ruled based deduction


کامپيوتر : استنباط بر مبناى مقررات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها