معنی و ترجمه کلمه ruminantia به فارسی ruminantia یعنی چه

ruminantia


نشخوار کنندگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها