معنی و ترجمه کلمه run home به فارسی run home یعنی چه

run home


جا انداختن ،جا گذاشتن
علوم نظامى : تو گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها