معنی و ترجمه کلمه run into به فارسی run into یعنی چه

run into


گرفتار شدن ،برخوردن ،تصادف کردن با

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها