معنی و ترجمه کلمه run up area به فارسی run up area یعنی چه

run up area


علوم نظامى : منطقه ازمايش موتور هواپيما قبل از پرواز منطقه در جا زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها