معنی و ترجمه کلمه running gear به فارسی running gear یعنی چه

running gear


قسمت حرکت کننده ماشين( چون لوکوموتيو)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها