معنی و ترجمه کلمه running part به فارسی running part یعنی چه

running part


قسمت رونده( طناب)
علوم دريايى : قسمت رونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها