معنی و ترجمه کلمه running به فارسی running یعنی چه

running


در حرکت ،دونده ،مناسب براى مسابقه دو،جارى ،مداوم
بازرگانى : کارکرد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها