معنی و ترجمه کلمه rupture به فارسی rupture یعنی چه

rupture


شکستگى ،تخريب کردن ،از بين بردن ،شکافتن و سوراخ کردن به طور دايره اى ،گسيختگى ،سکستگى ،جدايى ،گسيختن ،جدا کردن ،ترکيدن ،قطع کردن ،پارگى ،گسستن ،گسستگى
علوم مهندسى : گسيختگى
معمارى : گسيختگى
قانون ـ فقه : قطع کردن
ش يمى : گسيختگى
علوم هوايى : انقطاع
علوم نظامى : عمل شکافت مينى شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها