معنی و ترجمه کلمه rush به فارسی rush یعنی چه

rush


يورش کردن ،حمله کردن ،(گ.ش ).نى بوريا،بوريا،انواع گياهان خانواده سمار،يک پر کاه ،جزئى ،حمله ،يورش ،حرکت شديد،ازدحام مردم ،جوى ،جويبار،هجوم بردن ،برسر چيزى پريدن ،کارى را با عجله و اشتياق انجام دادن
علوم نظامى : هجوم با عجله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها