معنی و ترجمه کلمه ruthlessness به فارسی ruthlessness یعنی چه

ruthlessness


بيرحمى ،سنگدلى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها