معنی و ترجمه کلمه rxy (reliability coefficient) به فارسی rxy (reliability coefficient) یعنی چه

rxy (reliability coefficient)


روانشناسى : ضريب پايايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها