معنی و ترجمه کلمه rye به فارسی rye یعنی چه

rye


(گ.ش ).چاودار،گندم سياه ،مرد کولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها