معنی و ترجمه کلمه s (subject) به فارسی s (subject) یعنی چه

s (subject)


روانشناسى : ازمودنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها