معنی و ترجمه کلمه s (variance) به فارسی s (variance) یعنی چه

s (variance)


روانشناسى : پراکنش گروه نمونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها