معنی و ترجمه کلمه s-curve به فارسی s-curve یعنی چه

s-curve


کامپيوتر : منحنىS
الکترونيک : خم اس
روانشناسى : منحنى اس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها