معنی و ترجمه کلمه s-o-r model به فارسی s-o-r model یعنی چه

s-o-r model


روانشناسى : الگوى محرک - جاندار - پاسخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها