معنی و ترجمه کلمه s-r model به فارسی s-r model یعنی چه

s-r model


روانشناسى : الگوى محرک - پاسخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها