معنی و ترجمه کلمه s-r-s model به فارسی s-r-s model یعنی چه

s-r-s model


روانشناسى : الگوى محرک - پاسخ - محرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها