معنی و ترجمه کلمه s-s model به فارسی s-s model یعنی چه

s-s model


روانشناسى : الگوى محرک - محرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها