معنی و ترجمه کلمه s.a.e. spark plug به فارسی s.a.e. spark plug یعنی چه

s.a.e. spark plug


الکترونيک : شمع موتور اس ا اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها