معنی و ترجمه کلمه s.f.c به فارسی s.f.c یعنی چه

s.f.c


شيمى : supercritical fluid chromatographyکروماتوگرافى سيال فوق بحرانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها