معنی و ترجمه کلمه s.t.m به فارسی s.t.m یعنی چه

s.t.m


شيمى : scanning tunneling microscopeميکروسکوپ تونل زنى پويشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها