معنی و ترجمه کلمه sab(a)ean به فارسی sab(a)ean یعنی چه

sab(a)ean


وابسته به سبايايمن قديم ،يمنى ،اهل يمن ،سبايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها