معنی و ترجمه کلمه sabbatarian به فارسی sabbatarian یعنی چه

sabbatarian


)sabbatarianism(مسيحى معتقد به تعطيل کار و عبادت در يکشنبه ها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها