معنی و ترجمه کلمه sabbatic year به فارسی sabbatic year یعنی چه

sabbatic year


سال هفتم درهرهفت سال که بنى اسرائيل.... ازادميکردند،سال تعطيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها