معنی و ترجمه کلمه saber (sabre) به فارسی saber (sabre) یعنی چه

saber (sabre)


علوم نظامى : شمشير بلند نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها