معنی و ترجمه کلمه sabot به فارسی sabot یعنی چه

sabot


خرج موشکى کمکى ،خرج کمکى ،کمربند گلوله حلفه تمرکز يا وسيله ثبات گلوله در مسير بوش استقرار لوله جوفى ،کفش چوبى روستاييان اروپا
علوم نظامى : روکش گلوله ثاقب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها