معنی و ترجمه کلمه sabotage به فارسی sabotage یعنی چه

sabotage


عمليات تخريبى ،خرابکارى عمدى ،کارشکنى وخراب کارى ،خرابکارى کردن
قانون ـ فقه : خرابکارى
روانشناسى : خرابکارى
علوم نظامى : خرابکارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها