معنی و ترجمه کلمه sabre به فارسی sabre یعنی چه

sabre


)saber(شمشير بلند نظامى ،باشمشير زدن ،باشمشير کشتن
ورزش : مسابقه سابر با نوعى شمشير با دسته منحنى و تيغه سفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها