معنی و ترجمه کلمه saccadic movement به فارسی saccadic movement یعنی چه

saccadic movement


روانشناسى : حرکت جهشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها