معنی و ترجمه کلمه saccate به فارسی saccate یعنی چه

saccate


)saclike(کيسه مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها