معنی و ترجمه کلمه sack race به فارسی sack race یعنی چه

sack race


مسابقه دو درحاليکه پاى مسابقه دهنده در کيسه پيچيده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها