معنی و ترجمه کلمه sack به فارسی sack یعنی چه

sack


تخت ،بستر،کيسه خواب ،گونى ،جوال ،پيراهن گشاد و کوتاه ،شراب سفيد پر الکل وتلخ ،غارتگرى ،بيغما بردن ،اخراج کردن يا شدن ،درکيسه ريختن
علوم مهندسى : گونى
بازرگانى : کيسه
ورزش : حمله کردن به مهاجم پشت خط تجمع پيش از انکه بتوا ند پاس بدهد
علوم نظامى : کيسه سربازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها